Budoucnost NATO aneb o čem hovoří výroční zpráva Aliance za rok 2013

Budoucnost NATO aneb o čem hovoří výroční zpráva Aliance za rok 2013

24.02.2014 4. až 5.září tohoto roku se uskuteční ve waleském Newportu summit Severoatlantické aliance.

Bude to v době těsně před ukončením mise ISAF v Afghánistánu a před začátkem nové nebojové mise, určené k výcviku, poradenství a asistenci afghánským bezpečnostním silám, které dosáhnout 352 000 mužů i žen. Zástupci členských zemí se budou zamýšlet nad významem a tvorbou „Future NATO" a stanoví základní témata této agendy.

Strategický koncept se bude opírat o potřebné investice do schopností s ohledem na nové hrozby. Jedná se o terorismus, piráctví, bezpečnostní nestabilitu v sousedních regionech, raketové nebezpečí a kybernetické útoky. Generální tajemník NATO A.F.Rasmussen čeká plnou účast evropských zemí pro rozvoj kritických kapacit, jako jsou zpravodajské služby, průzkum, těžká přeprava a raketová obrana.

Druhou oblastí je spojenectví, které se netýká pouze 28 členů Aliance, ale mise ISAF ukázala i spolupráci s dalšími 22 nečleny NATO. Právě summit ve Walesu má nastavit program s názvem Iniciativa spojených sil, který má zahrnovat realistická cvičení, společný výcvik a odpovídající vzdělávací proces. A konečně, agenda nazývaná společná bezpečnost, jako jeden z pilířů strategického konceptu a podstatný element Future NATO. Podle A.F.Rasmussena je nutno prohloubit a rozšířit unikátní síť politického a operačního přátelství, zahrnující více jak 40 zemí a organizací na pěti kontinentech. Transatlantické obchodní a investiční partnerství může zvednout hospodářskou vazbu mezi USA a Evropskou unií, zatímco summit NATO opětovně ujistí životně důležitou bezpečnostní vazbu mezi dvěma kontinenty a naším odhodláním sdílet spoluodpovědnost za naši bezpečnost.

Pod pojmem aktivní závazek generální tajemník vidí spolupráci aliančních a partnerských zemí k výcviku a udržitelnosti bezpečnostních sil Afghánistánu, monitoring lodní plavby ve Středozemí a boj proti piráctví u Hornova mysu, zabezpečení letecké přepravy pro podporu Africké Unie, zajištění stability v Kosovu a poskytnutí raket Patriot pro podporu bezpečnosti Turecka. Události na Blízkém Východě a v Severní Africe ukazují na nutnost rozšíření partnerství v rámci Středozemního dialogu a Istanbulské iniciativy pro spolupráci. NATO pokračuje ve stavbě klíčového partnerství v Asii a Pacifiku. Tato spolupráce zahrnuje Japonsko, Jižní Koreu, Austrálii, Nový Zéland, Mongolsko, Malajsii a Singapur. Nadále pokračuje podpora v přistoupení Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, FYROM a Gruzie do Aliance, posilují se vztahy s Ruskem, zejména v rámci strategické přepravy, údržby vrtulníků a boje proti terorismu.

Současná transformace sil Aliance odpovídá moderní obraně, která je vybavena vozidly s vysokou mobilitou a odolnými proti výbušninám a nástražným výbušným prostředkům, jednotky jsou vybaveny novou generací vrtulníků k podpoře pozemních sil a k rychlé přepravě jednotek. Budují se společné vzdušné síly a logistické zázemí. Důležité je, aby jednotky z aliančních i nealiančních zemí mohly spolu operovat navzájem, proto se pracuje na společných výcvikových programech a 22 projektech Chytré obrany. Iniciativa společných sil zahrnuje interoperabilitu a udržitelnost, leteckou přepravu na dlouhé vzdálenosti, schopnosti tankování za letu a dostatečnou kapacitu letadlových lodí a dlouho operujících vojenských plavidel. Aliance podporuje AGS (Aliance Groud Surveillance) schopnosti, zahrnující kontrolu území z velkých výšek s dlouhou výdrží, což splňují bezpilotní letouny. Důležité je budování vlastních kapacit v protiraketové obraně a pokračování na možné spolupráci s RF. Důraz je také kladen na podporu ochrany vzdušného prostoru v rámci Air policing.

Každoroční zpráva NATO se kriticky zaměřila i na pokles výdajů na obranu. Generální tajemník konstatoval, že další snížení výdajů znamená riziko v úsilí vybudovat moderní vojenské síly Aliance. Členské země NATO mají spoluodpovědnost za kolektivní obranu. Ovšem nůžky v podílu celkových výdajů mezi USA a ostatními členy Aliance se rozšiřují. Pokud v roce 2007 činil podíl výdajů USA k ostatním členům Aliance 68%, pak v minulém roce to již bylo 73%. Stále je ze strany NATO kladen důraz na zvýšení vojenských výdajů na 2% HDP a na přinejmenším 20% z celkových výdajů použít na modernizační investice.

A.F.Rasmussen zdůraznil nutnost převzetí spoluodpovědnosti za budování schopností, zapojení do zahraničních operací a zvýšení solidarity při zajišťování kolektivní bezpečnosti.

Reforma Aliance nespočívá pouze v reformě aliančních velitelských struktur a ve snížení počtu NATO agentur, ale také v reformě a harmonizaci plánovacího procesu. Síly NATO musí být flexibilní, agilní a schopné průzkumu, zajištěné logisticky a podpůrnou infrastrukturou.Úspory vzniklé reformou NATO půjdou do zvýšení schopností. Aliance bude mít i nově budované velitelství, které uspoří 20% současných zaměstnanců. Životně důležitou prioritou současnosti je budování spolupráce mezi NATO a Evropskou unií.

 

Ing. Antonín Seďa

  • Člen Poslaneckého klubu
  • poslanec PS PČR