Brusel potvrzuje, že problémy s čerpáním fondů jsou na české straně

Brusel potvrzuje, že problémy s čerpáním fondů jsou na české straně

Viníkem zásadních problémů s čerpáním stamiliard korun z fondů Evropské unie na rozvoj infrastruktury, školství a dalších oblastí je pravicová vláda Petra Nečase. Potvrdili to shodně oba dva komisaři EU Andor a Hahn, odpovědní za čerpání strukturálních evropských fondů, mj. v odpovědi na interpelaci poslance Evropského parlamentu Jiřího Havla.

„Česká vláda, která léta prohlašovala, že žádné problémy fakticky nejsou a zprávy o potížích jsou jen věčnou opoziční písničkou, tak vědomě zamlčovaly závažné problémy a bohužel také nebyla schopná připravit taková opatření, která by dramatickou situaci změnila,“ uvedl Jiří Havel, poslanec EU.

Komisař Andor ve své odpovědi uvedl: „Za fungování řídících a kontrolních systémů operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ jsou odpovědné české úřady.  Nedávný audit Komise zjistil významné nedostatky ve fungování těchto systémů.  K nápravě zjištěných nedostatků musí být proto co nejdříve provedena opatření, která pravděpodobně zahrnou finanční opravy. Jedině poté může dojít k obnovení plateb.“ V dalším komentáři se konstatuje, že 1. března Komise obdržela českou odpověď a nyní zkoumá, zdali jsou uvedené kroky dostačující k obnovení plateb.

Andorova kritika české strany je tvrdá, doslova stejná jako nedávné vyjádření komisaře Hahna. Jde o společný závěr Evropské komise: „Hlavní nedostatky se týkají fungování řídicích a kontrolních systémů, uplatňování pravidel pro zadávání veřejných zakázek a celkové administrativní kapacity pro realizaci činností ve vztahu ke strukturálnímu fondu. Další problémy se týkají výběru projektů a politického zasahování do procesu technické realizace projektů.“

Na otázku, zdali je čerpání v jeho působnosti ohroženo, říká komisař diplomaticky: „Nepředpokládají se významné problémy ve včasném provádění dvou ze tří českých operačních programů (OP) čerpajících z Evropského sociálního fondu. Více je však ohroženo čerpání z OP „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“, zejména pro rok 2013, kdy je nutné certifikovat vysoké částky k dosažení souladu s pravidlem N+3/N+2. Požadavkem k zajištění plného čerpání je hladká realizace projektů přímo na místě.“ Přeloženo do běžného českého jazyka to znamená, že vyčerpání prostředků v resortu školství se už moc nevěří.

 

doc. Ing. Jiří Havel CSc.

  • Poslanec Evropského parlamentu
  • Mluvčí stínové vlády pro hospodářskou politiku