Blahopřání Anně Šabatové

Blahopřání Anně Šabatové

14.02.2014 Blahopřeji paní Anně Šabatové ke zvolení veřejnou ochránkyní práv. Věřím, že spolu se Stanislavem Křečkem vytvoří velmi dobrý tým garantující autoritu i dobré fungování Úřadu veřejného ochránce práv tak, jak to občané očekávají.

Vítám záměr paní Šabatové posílit pozici ombudsmana ve vztahu k veřejné správě. Debata by také měla být o tom, jak ještě prohloubit spolupráci mezi úřadem ombudsmana a oběma parlamentními komorami při odstraňování bariér a nápravě problémů, na které Úřad veřejného ochránce práv upozorňuje. Jsem připravena být v této věci z pozice horní komory Parlamentu ČR velmi nápomocna, zejména v oblasti agendy plynoucí z antidiskriminačního zákona a v oblasti pacientských práv.

PaedDr. Alena Gajdůšková

  • Místopředsedkyně ČSSD
  • 1. místopředsedkyně Senátu
  • Mluvčí stínové vlády pro vědu a výzkum