Bezpečnost České republiky po teroristických útocích v Paříži

Bezpečnost České republiky po teroristických útocích v Paříži

22.11.2015 Problém nelegální migrace je každodenním tématem českých médií i diskusí občanů. Pátek 13.11. zároveň ukázal, že nejen migrační krize je velikým problémem dneška a že všudypřítomný mezinárodní terorismus ohrožuje i podstatu evropských hodnot, jako je svoboda pohybu, názorová pluralita či náboženské vyznání. A vždy, když se vyskytne nějaký problém, pak se i celá společnost radikalizuje a štěpí, namísto toho, aby byla soudržná. Příkladem výdobytků současné civilizace je i svoboda vyjadřovací a svobodný přístup k informacím. Je však nutno si uvědomit, že i internet může oslabit naši demokracii a to cílenou propagandistickou manipulací s lidmi za pomoci rozličných sociálních sítí.

Po přijetí novelizované Bezpečnostní strategie ČR, která mimo jiné hovořila o nových hrozbách, jako je nekontrolovatelná migrace či mezinárodní terorismus, se zvýšily pravomoci zpravodajských služeb, zpřísnila se česká azylová politika a přijaly se další opatření vedoucích k prevenci a k zajištění bezpečnosti občanů. Je třeba také pochopit, že zvyšování pravomocí například bezpečnostních sborů či zpravodajských služeb vede i k omezování občanských svobod a proto je velmi důležité souběžné posilování veřejné kontroly.

Každá krize je vyvolána hlavně náladou ve společnosti a proto je nejdůležitější prolomit tuto negativní náladu a dát ji nový optimistický obsah. A to musí udělat nejen vláda, ale zejména ty demokratické politické struktury, které odmítají současné hnědnutí naší politické scény i celé společnosti. Což je podle mého názoru především důsledek převzetí veřejné iniciativy těch, kteří současnou situaci a strach mezi lidmi zneužívají k politickým cílům.

Proto jsem přivítal návrhy na opatření k řešení migrační krize i dlouhodobý negativní postoj vlády i celé poltické reprezentace k povinným kvótám. Nedodržování dublinských dohod i schengenského systému je nutno v rámci EU i celé Evropy jasně odsoudit. Je třeba uzavřít dohody s Tureckem a dalšími tzv. „bezpečnými“ zeměmi o kontrole migrace, úspěšně dokončit vídeňské rozhovory o Sýrii, je třeba posílit hranice EU vytvořením evropské pohraniční stráže. Důležitá je lepší koordinace a hlavně efektivnější boje proti Daesch (tzv.IS) a jsou potřebné změny v migrační politice EU. V rámci ČR je nutné posílit akceschopnost bezpečnostních sil a koordinaci s AČR, zlepšit spolupráci i personální kapacity zpravodajských služeb a zajistit další preventivní opatření, včetně zahraniční pomoci státům, které se v současné době potýkají s následky nelegální migrace.

Každý krizový recept musí být jednoduchý, aby mu lidé rozuměli. Protože to je předpoklad k tomu, aby mu i důvěřovali. Je třeba aktivnější politiky vůči veřejnosti a větší zodpovědnosti k informování občanů. A je třeba se vyvarovat z preventivních důvodů informacím, jako je například popis a umístění centrálního tankoviště ropy zveřejněné ve veřejnoprávním vysílání ČT. Nemyslím si, že je Evropa ve válce s mezinárodním terorismem. Ale jsem přesvědčen, že podceňování současných hrozeb a upřednostňování humanity před bezpečností v rámci nelegální migrace je nejen hloupé, ale zejména nebezpečné. To, co je potřebné a předpokládám, že k tomu i po teroristických útocích v Paříži dochází, je zvýšení aktivity a akceschopnosti EU. Zejména proto, abychom řešili problémy tam, kde vznikly a nepřenášely se do jiných států. Postupné navyšování rozpočtů do ozbrojených sil a bezpečnostních sborů musí zároveň odpovídat zvyšování schopností čelit jednotlivým bezpečnostním hrozbám. A to, co je podstatné, je udržet soudržnost nejen české společnosti. To je odpovědností celé demokratické politické reprezentace České republiky.

 

Ing. Antonín Seďa

  • Člen Poslaneckého klubu
  • poslanec PS PČR