Berka – zločinec, kterého Klaus s Nečasem osvobodili!

Berka – zločinec, kterého Klaus s Nečasem osvobodili!

11.01.2013 Amnestie soudce Jiřího Berky je děsivá věc. V této kauze je něco mimořádného. Nejen proto, že zde byl použit paragraf o zločinném spolčení, ale především že stamilionové konkurzní podvody Berkova gangu představují dalekosáhlé selhání státní správy. Do kauzy byly zataženy instituce státu jako soudy, policie, bankovní sektor - dokonce i představitelé akademické sféry. Státní instituce pracovaly v zájmu zločinu. V této ústecké kauze jsme svědky jakéhosi zborcení a úpadku státu – stát sám se zde účastnil ohromných podvodů, jejichž výsledkem byla likvidace podnikatelů.

Mimořádnost této kauzy byla také v tom, že její vyřešení by mělo zásadní význam pro napravení reputace státu.

Na základě prezidentské amnestie z nového roku bylo dnes rozhodnuto úplně opačně- zločinec v taláru, dosud nepravomocně odsouzený na devět let, bude amnestován a bude se na něj pohlížet jako na nevinného! Stát na nejvyšší úrovni se tedy rozhodl, že se postaví za organizovaný zločin, zahladí stopy a zabrání průchodu spravedlnosti.

Obávám se, že žádný podobný způsob zneužití amnestie bychom nenašli v prostoru euroamerické kultury a civilizace. Něco podobného si nedovolili dokonce ani komunisté za minulého režimu!

Kauza soudce Berky je typický příklad organizovaného zločinu. Víme, že její protagonisté se snažili zajistit kontakty na právní poradce prezidenta republiky. Pachatelé Berka a Větrovec měli velmi intenzivní vztahy s poradci prezidenta Zdeňkem Sovákem, Milanem Kindlem a Karlem Muzikářem. Jejich kontakty byly bohatě doloženy odposlechy, uveřejněnými v českých médiích. Za vše mluví, že jeden z hlavních aktérů zločinné skupiny Vladislav Větrovec často půjčoval prezidentovu muži, soudci Sovákovi, auto i s řidičem. Tyto čilé vztahy vyvolaly velké pochyby a podezření už dříve. Bůh suď, proč prezidentská kancelář využívala člověka jako je Milan Kindl, který tak chmurně proslavil Právnickou fakultu v Plzni, kde učinil nejvyšším pravidlem výuky heslo „Maximalizuj užitek bez ohledu na zákony a pravidla!“. 

Amnestie obskurního soudce Berky ještě více posiluje podezření, že zločin v naší zemi pronikl do nejvyšších pater státu – vytváří dojem, že organizovaný zločin si dokáže zajistit beztrestnost třeba i tím, že si zprivatizuje prezidentský úřad.   

Amnestie soudce Berky znamená, že se tento „pseudosoudce“ má vrátit do taláru a má mu být vyplacena ušlá mzda v objemu přesahujícím pět milionů korun. Něco takového pokládám za nepřípustné a morálně naprosto devastující! Soudce Berka přece nebyl zproštěn viny. Podmínkou výkonu funkce soudce je důvěryhodnost. Tu Berka amnestií nenabyl a nelze připustit, aby v jednotlivých soudních sporech dnes před občany rozhodoval o  vině, trestu a spravedlnosti.

Dnes se volí nový prezident České republiky. Věřím, že je to šance, jak obnovit důvěru v prezidentský úřad. 

Václav Klaus ve své funkci fatálně selhal v plnění svých ústavních povinností. Amnestie, kterou prvního ledna nařídil, je porušením práv občanů na spravedlivý proces. Jedná se o nevysvětlitelný pardon nad řadou nejvážnějších případů hospodářské kriminality. Podobný krok je podkopáváním principů demokratického právního řádu. Za tento jeho poslední krok nese vláda plnou odpovědnost.

Proto ČSSD dnes ráno podala ve Sněmovně návrh na svolání mimořádné schůze k vyslovení nedůvěry vládě P.Nečase.

 

PhDr. Lubomír Zaorálek

  • Místopředseda ČSSD a Poslanecké sněmovny
  • Stínový ministr zahraničních věcí