B. Sobotka: Tragická smrt čtyř českých vojáků mne velmi zasáhla, vyjadřuji hlubokou lítost rodinám a pozůstalým

B. Sobotka: Tragická smrt čtyř českých vojáků mne velmi zasáhla, vyjadřuji hlubokou lítost rodinám a pozůstalým

08.07.2014 Zpráva o úmrtí čtyř příslušníků Armády ČR, kteří se účastnili mise ISAF v Afghánistánu, mne hluboce zasáhla. Rád bych v této těžké chvíli vyjádřil upřímnou soustrast rodinám, příbuzným a pozůstalým. Zároveň je chci ubezpečit, že vláda udělá maximum pro jejich podporu v této smutné chvíli.

Čeští vojáci padli při plnění důležitého úkolu, v boji za principy svobody a demokracie, které Česká republika dlouhodobě prosazuje. Mise ISAF sehrála zásadní roli z hlediska udržování mezinárodní stability a přispěla k zajištění bezpečnosti regionu. Chci jednoznačně ocenit statečnost padlých vojáků. Jejich smrt je velmi smutnou zprávou pro celou naši zemi.

Česká republika si je vědoma své odpovědnosti a přes těžkou ztrátu, kterou dnes utrpěla, je nadále připravena plnit své spojenecké závazky a přispívat k udržování mezinárodního míru a bezpečnosti

Jsem ve spojení s ministrem obrany. Požádal jsem ho, aby věnoval velkou pozornost zajištění nejlepší možné péče o těžce zraněného rotmistra, který útok přežil, a poskytnutí podpory pozůstalým. Zítra se bude touto tragickou událostí na svém zasedání mimořádně zabývat rovněž vláda ČR.

 

Mgr. Bohuslav Sobotka

  • Předseda ČSSD
  • Předseda vlády