B.Sobotka pro MF Dnes: Předchozí vlády nám předaly zemi ve velmi špatné kondici

B.Sobotka pro MF Dnes: Předchozí vlády nám předaly zemi ve velmi špatné kondici

18.02.2014 Bohuslav Sobotka reaguje na názory čtenářů z poroty MF Dnes.

* Shodují se velká očekávání veřejnosti se záměry vlády?

Očekávání čtenářů vnímám jako vyjádření obrovské touhy po změně, která je po sedmi letech neúspěšné vlády pravice pochopitelná. Budeme se snažit otočit vládní kormidlo směrem, který bude prospěšný pro naši zemi. Předchozí vlády nám předaly zemi ve velmi špatné kondici.

* Co jste z těchto požadavků ochoten a připraven se svou vládou splnit?

S většinou požadavků a principů tak, jak je uvádějí porotci, se vláda obecně ztotožňuje. Připravované kroky je ovšem nutné zasadit do ekonomické i politické reality. Vláda dokáže splnit své cíle jen v momentě, pokud bude dostatečně vnitřně silná, jednotná a odolná a pokud si dokážou koaliční partneři udržet stálou podporu svých poslaneckých klubů. Skutečnou výzvou proto bude, aby její jednotliví koaliční partneři a jejich ministři, kteří reprezentují poměrně široké spektrum názorů od levého středu po pravý střed, pracovali po celé vládní období jako dělný tým.

* Co bude podle vás nejtěžší?

Úspěch i neúspěch vlády bude rozložen na bedra všech tří koaličních partnerů, kteří do společného projektu vložili svůj politický kapitál, důvěru i odpovědnost. Myslím, že tuto poněkud idealistickou motivaci k tomu, aby vláda vydržela po celé funkční období a splnila svou misi, může doplňovat velmi prozaický motiv: z pohledu výsledků předčasných voleb nemá tato vláda alternativu a předpokládaný vývoj na české politické scéně to v krátkodobé perspektivě sotva změní.

* Jak chce vláda zvýšit zaměstnanost?

Vláda chce svou politiku zaměstnanosti primárně zacílit na potlačení dlouhodobé nezaměstnanosti. Vzorem z hlediska systémového řešení i co do výdajů státu by nám mohlo být sousední Rakousko. To vydává na politiku zaměstnanosti téměř čtyřikrát více prostředků v procentech HDP než Česko a má dlouhodobě nejnižší (pětiprocentní) míru nezaměstnanosti v EU.

* Naši porotci vnímají jako nejsilnější vládní figuru ministra financí Babiše. Vnímáte to také tak?

Moje zkušenost bývalého ministra financí je taková, že ministr financí bez podpory premiéra a vlády nezmůže nic. Věřím v dobrou spolupráci s ANO ve prospěch stability a prosperity země.

Zdroj: MF Dnes (18.2.2014)

 

Mgr. Bohuslav Sobotka

  • Předseda ČSSD
  • Předseda vlády