Auditní systém pro fondy EU nastavila a certifikovala Topolánkova a Fischerova vláda, premiér Nečas prokazatelně neříkal ve Sněmovně pravdu

Auditní systém pro fondy EU nastavila a certifikovala Topolánkova a Fischerova vláda, premiér Nečas prokazatelně neříkal ve Sněmovně pravdu

Při interpelacích v Poslanecké sněmovně se předseda vlády Petr Nečas pokusil přehodit odpovědnost za přípravu a certifikaci auditního systému pro čerpání fondů EU na vládu ČSSD, když uvedl: „ Ano, v současné době Česká republika obdržela takzvaný warning letter, kde na základě analýzy Evropské komise a Evropského účetního dvora tím hlavním důvodem, proč jsou pozastaveny platby v rámci celého systému operačních programů, je samozřejmě otázka fungování celého auditního systému. Musím říci, že tento auditní systém byl vymyšlen a certifikován, tento tedy špatně fungující auditní systém byl vymyšlen a certifikován samozřejmě na Ministerstvu financí v letech 2005 a 2006, čili ten, kdo nese odpovědnost, se jmenuje Bohuslav Sobotka.“
Petr Nečas neříkal v PS pravdu, dostal se do rozporu nejen s prokazatelnými fakty, ale i se stanoviskem ministerstva financí, řízeným jeho koaličním partnerem z TOP 09.

1.    Evropská legislativa, upravující přesný postup při organizaci auditu byla schválena až v roce 2007. V letech 2005-2006 tak Ministerstvo financí nemohlo připravit metodiku a systém podle neexistujících pravidel.

2.    Metodika České republiky pro audit řídících a kontrolních systémů operačních programů byla schválena jako usnesení č. 1382 na jednání Topolánkovy vlády 12.12.2007. Členem této vlády byl i Petr Nečas. Tato metodika byla navíc od roku 2007 ještě pětkrát aktualizována.

3.    Pokud jde o certifikaci, podle čl. 71 Nařízení Rady (ES) 1083/2006 (tzv. Obecné nařízení) je schválení popisu nastavení řídících a kontrolních systémů (ŘKS) podmínkou pro podání žádosti o průběžnou platbu (tj. podmínkou pro čerpání jako takové) v rámci operačního programu. Evropská komise schválením ŘKS potvrzuje, že nastavený řídící a kontrolní systém operačního programu je v souladu s čl. 56 až 62 dotčeného Nařízení. Řídící a kontrolní systémy jsou podrobeny tzv. auditu shody (souladu s požadavky nařízení) v okamžiku, kdy se řídící orgán operačního programu rozhodne požádat o průběžnou platbu. V ČR posouzení ŘKS proběhlo v letech 2009-2010. Jako první operační program předložil audit shody operační program Životní prostředí – stalo se tak 15. června 2009 . Auditní systém tedy nebyl certifikován v letech 2005-2006, jak tvrdil Petr Nečas, ale v letech 2009-2010, tedy zejména za vlády Jana Fischera.

4.    Odlišné stanovisko, než zaujal předseda vlády Nečas při interpelacích v Poslanecké sněmovně, zastává dokonce  i současné vedení ministerstva financí. Ačkoliv premiér tvrdí, že hlavním problémem je fungování auditního systému, ministerstvo financí ve svém prohlášení ze dne 9.3.2012 tvrdí přesný opak: “Ministerstvo financí vyvrací účelově zkreslenou interpretaci, že hlavním problémem čerpání prostředků z fondů Evropské unie je systém auditů Ministerstva financí. Za problémy konkrétního operačního programu je totiž vždy primárně zodpovědný jeho řídící orgán, např. Regionální rada. Auditní systém ČR, který předložilo Ministerstvo financí, v minulosti odsouhlasila Evropská komise v rámci svého schvalování operačních programů. Stejně tak schválila popisy řídících a kontrolních systémů a všechny auditní strategie. Evropská komise nemá největší výhrady vůči práci Ministerstva financí, ale hlavní nedostatky spatřuje v nastavení vztahů a procesů na úrovni konkrétních operačních programů, včetně kontrol prováděných v kompetenci řídících orgánů. Komise proto požaduje, aby došlo k větší centralizaci na úrovni Ministerstva financí. Jinými slovy Evropská komise věří Ministerstvu financí a naopak nevěří systému na úrovni operačních programů.“ Rozdílná stanoviska premiéra a ministerstva financí tak jen dokládají chaos, který v řešení problémů s čerpáním prostředků z EU na straně vlády panuje.

ČSSD pokládá za zcela nepřijatelné, aby předseda vlády při interpelacích v Poslanecké sněmovně prokazatelně lhal.

ČSSD vyzývá Petra Nečase, aby se omluvil za své nepravdivé výroky, které pronesl v Poslanecké sněmovně 15.3.2012 a kterými se pokusil lživě přenést odpovědnost za nastavení a certifikaci auditního systému pro čerpání prostředků z fondů EU z vlády Mirka Topolánka a Jana Fischera (2007-2010) na vládu ČSSD.

 

Mgr. Bohuslav Sobotka

  • Předseda ČSSD
  • Stínový předseda vlády