Ano pro snížení DPH u léků!

Ano pro snížení DPH u léků!

20.08.2013 Snahu ČSSD prosadit snížení DPH u léků jako nezbytné potřeby pro návrat ke zdraví a mnohdy záchranu života, považuji za správnou a plně ji podporuji. Tento požadavek je podporován i Svazem pacientů ČR.

Léky a potraviny jsou zásadní a velmi citlivou položkou ve výdajích všech, kteří mají běžné příjmy – od důchodců až po zaměstnance veřejné správy či většinu živnostníků.  Ti všichni se v důsledku nemoci nebo úrazu mohou také velmi snadno dostat do situace, kdy jim mohou dramaticky klesnout příjmy, jakkoli bych to nikomu nepřála.

V takové situaci je ovšem důležité zajistit, že finanční zátěž za léky nijak neohrozí kvalitu či dostupnost léčby. Není možné, aby se tyto skupiny občanů dostávaly před dilema, zda v případě plateb za léky nedostanou sebe a svoji rodinu do chudoby. 

Zcela bezohledné zvýšení zdanění léků o 10 %, kterou prosadily společně ODS a TOP 09, je velký zásah nejen do rodinných rozpočtů, ale i do hospodaření zdravotnických zařízení.  To se velmi negativně projevuje právě v tomto roce, kdy s navýšením DPH rozpočty nemocnic a ordinací nepočítaly.

Návrh ČSSD na snížení DPH na léky je sociálně zodpovědným řešením a jsem připravena jej podpořit, případně předložit jako senátní návrh zákona.

 

PaedDr. Alena Gajdůšková

  • Místopředsedkyně Senátu
  • Mluvčí stínové vlády pro vědu a výzkum