ANO 2011 nezastupuje zájmy zaměstnanců, ale zájmy AGROFERTU

ANO 2011 nezastupuje zájmy zaměstnanců, ale zájmy AGROFERTU

10.11.2016 Projednávaná novela zákona o obchodních korporacích, která zajišťovala zastoupení zaměstnanců v řídících orgánech obchodních společností, byla schválena a to navzdory pravicovým poslancům a poslancům hnutí ANO 2011.

Ukazuje se totiž, že jsou to kolegové z ANO 2011, kteří navrhli zákon zamítnout, kterým leží povinné zastoupení zaměstnanců v dozorčích radách v žaludku. Zřejmě proto, že hájí spíše zájmy AGROFERTU, než aby umožnili zástupcům zaměstnanců podílet se na řízení a kontrole firem, ve kterých pracují.

Chci připomenout, že od roku 1997 do roku 2013 byla tato možnost uzákoněna v naší legislativě, ale tehdejší pravicová vláda navzdory odborovým organizacím a ČSSD, toto zrušení prosadila. Nicméně ve státních podnicích se tato úprava zachovala. Přitom zastoupení zaměstnanců v řídících orgánech obchodních společností je významným evropským právem, které je zakotveno v Chartě základních sociálních práv zaměstnanců Evropské unie. Legislativně je ukotveno v Německo, ve Francii a v dalších zemích. Je ke škodě věci, že se nyní nepodařilo prosadit zastoupení zaměstnanců ve firmách s více jak 50 zaměstnanci, jak tomu bylo před rokem 2013. Dokonce se nepodařilo prosadit, a to díky poslancům KDU-ČSL, aby zástupce zaměstnanců měly firmy nad 250 zaměstnanců. Zákon získal podporu pro účast zaměstnanců v řídících orgánech obchodních společností ve firmách nad 500 zaměstnanců.

Problémem povinného zastoupení zaměstnanců není ohrožení konkurenceschopnosti podniků, jak tvrdí zástupci ANO 2011. Ale současná skutečnost, kdy zaměstnanci mají malé páky nad kontrolou hospodaření a činnosti podniků. Evropským, ale i světovým trendem, je zvýšení informovanosti a participace zaměstnanců na dění ve firmě. Spoluúčast zaměstnanců zvyšuje spoluodpovědnost a sounáležitost k podniku, kde pracují. A hlavně mohou být nápomocni při řešení problémů, pokud se do nich firma dostane. A takových příběhů jsme tu měly a máme dost a dost.

 

Ing. Antonín Seďa

  • Člen Poslaneckého klubu
  • poslanec PS PČR