Andrej Babiš na pořadu jednání bruselských kontrolorů

Andrej Babiš na pořadu jednání bruselských kontrolorů

14.10.2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu (CONT) na svém včerejším odpoledním zasedání projednával zprávu s výstupy z inspekční cesty do České republiky, která proběhla v březnu letošního roku. Závěry zprávy jasně poukazují na řadu nedostatků a pochybení v oblasti čerpání evropských fondů, ke kterému v ČR dochází. Europoslanci také navrhli množství opatření, které by mělo zefektivnit a zprůhlednit způsob, jakým jsou strukturální fondy využívány.

Vážné problémy s čerpáním evropských fondů jsou dlouhodobě známy. Ví se o nich minimálně od roku 2011, kdy na ně poukázal Evropský účetní dvůr. Neschopnost efektivně využít prostředky ze strukturálních fondů souvisí především s nedostatečnou absorpční kapacitou, která je pod průměrem Evropské unie. Zpráva jasně ukazuje, že se České republice nedařilo připravovat dostatečně kvalitní projekty, které by následně neměly problémy s uznáváním nákladů či s plněním stanovených pravidel. S tím také souvisí vysoká míra korekcí, které pouze v roce 2013 dosáhly částky převyšující 120 milionů eur, tj. bezmála 3,5 miliardy korun.

„Zpráva předkládá objektivní obraz současného stavu využívání evropských fondů v České republice. Selhání řídících a kontrolních mechanismů očividně umožnilo neefektivní nakládání s evropskými prostředky. Zároveň Českou republiku připravilo na korekcích o stovky milionů eur, které mohly být použity na rozvoj našeho hospodářství a infrastruktury nebo zkvalitnění vzdělávání a výzkumu," uvedl v návaznosti na včerejší jednání Výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu poslanec Miroslav Poche.

Zlepšení situace v oblasti čerpání evropských fondů je jednou z hlavních priorit současné vlády, která se zaměřila na přípravu nápravných opatření, jež mají zajistit lepší a účinnější kontrolu, stejně jako nasměrovat prostředky na realizaci skutečně kvalitně připravených projektů. Klíčovou oblastí je především omezení prostoru pro korupci při nakládání s evropskými fondy. Zpráva proto také oceňuje dílčí pokrok, kterého bylo dosaženo. Nicméně poukazuje na řadu přetrvávajících problémů, mezi které patří především střet zájmů v případě osob ovlivňujících rozdělování evropských fondů.

„Na včerejším jednání opakovaně zaznívaly hlasy, že je více než zarážející, že Česká republika neřeší očividný střet zájmů některých čelných politických představitelů. Ve zprávě se jasně poukazuje na skutečnost, že firmy spojované s Andrejem Babišem jsou tradičně příjemcem peněz z evropských fondů, přestože z pozice ministra financí hraje v systému řízení a kontroly čerpání významnou roli. Poslanci se také pozastavovali nad tím, že doposud jim nebyl předložen jasný důkaz, že pan Babiš již nemá majetkové podíly ve firmách pobírajících evropské dotace," zdůraznil Miroslav Poche.

Miroslav Poche rovněž podporuje uskutečnění inspekční cesty, která by v druhé polovině volebního období Evropského parlamentu prověřila, jestli došlo k zlepšení v nakládání s evropskými prostředky. „Rád budu výhledově jedním z iniciátorů nové kontrolní cesty do České republiky, která by se mohla uskutečnit za tři roky, protože pevně věřím, že současná vláda pod vedením Bohuslava Sobotky může problémy s čerpáním evropských prostředků zcela minimalizovat."

 

Ing. et Mgr. Miroslav Poche

  • Poslanec Evropského parlamentu