Amnestie a proč nemá vláda ráda EU

Amnestie a proč nemá vláda ráda EU

14.01.2013 Klausova amnestie pořádně zaskočila nejen českou společnost. Nejčastější dotazy v Bruselu v posledním týdnu padaly právě na podivnou akci prezidenta před koncem jeho mandátu. Možná je to důvod se zamyslet proč Václav Klaus a jeho ODS tak nenávidí Evropskou unii. Proč se tak úzkostlivě bojí předání některých pravomocí institucím, které fungují lépe a efektivněji než jejich české protějšky. Proč mají takový problém s tím, že když věci fungují způsobem, který sice samozřejmě není ideální ani bezchybný, ale je standartní a především otevřený a probíhá podle způsobů vlastních západním civilizačním zvyklostem.

Amnestie i její provedení bylo zcela nestandardním krokem, který do moderního demokratického státu nepatří. Proč by měl prezident ukončovat kauzy tunelářů éry divoké transformace? Aby se “v civilu” nesetkal s něčím s čím se setkat nechce? To už zavání opravdu konspirací. K tomu přistupuje skutečnost, že premiér vše v tichosti podepsal, a pak se dětinsky pokusil namluvit národu, že premiérská kontrasignace je jen formalitou. Klaus kdysi říkal něco v tom smyslu, že se rozhodl transformačním údolím proběhnout rychle. Patrně se při tom běhu notně ušpinil odstřikujícím blátem. Klaus se choval a chová jako všemocný orientální vládce všemu rozumějící, nadaný božským vhledem do jakékoli problematiky a také přiměřeně orientálně bezohledný k lidem, kterým vládne. Nečas se snaží vylhat ze své odpovědnosti jako nachytaný uličník, zbytek vlády se tváří pohoršeně, aby se neřeklo, ale vysvětlení premiéra jim stačí, a zodpovědnost za něj také necítí.

Takové chování ústavních činitelů odpovídá zcela jinému než evropskému civilizačnímu okruhu. Po mnoho let doufám, že se naše politická kultura bude postupně přibližovat té západní, a že věci u nás začnou fungovat obdobně jako v civilizovaných vyspělých zemích. Namísto toho se dostáváme ze střední Evropy spíše do střední Asie, místo demokracie evropského střihu máme cosi jako orientální despocii.

V temném světle Klausovy amnestie se tedy vynořují důvody, proč on a jeho ODS tolik brojí proti evropské integraci. Pánové a dámy z ODS mají výsostný zájem dělat si co chtějí, aniž by jim do toho někdo mohl zasahovat. „Naše země, naše pravidla“ říká k tomu kluk ODS z plakátu P. Sobotka. V důsledku takzvané Klausovy výjimky jsme se měli stát druhořadými občany EU, zbaveni ochrany Evropské listiny práv a svobod. Kluk z plakátu říká “Naše země, naše svrchovanost”, ano, opravdu jejich země, jejich svrchovanost. Není divu, že se jim EU tak nelíbí, vždyť možnost zásahu nadnárodní instituce do zdejších zatuchlých pořádků by mohla mít za následek zavedení nějakého řádu, podle kterého se věci dějí a možnost dovolat se práva i mimo rámec české kotliny, pokud by se vláda úplně zbláznila. Naši páni činitelé mají sklon ke zneužívání moci a poslední události to jen dokazují. A čím více budeme úzce spolupracovat s vyspělými evropskými zeměmi, tím více se budeme mít tendenci chovat se spíše tak, jako v těchto zemích. Evropská integrace a účast České republiky v ní je pro nás východisko a záruka svobody.

 

RNDr. Pavel Poc

  • Poslanec Evropského parlamentu