Akvizice, která se nepovedla

Akvizice, která se nepovedla

18.01.2017 Ministerstvo obrany ke konci minulého roku odstoupilo od smlouvy s Českou zbrojovkou na dodávku balistických vest. Chci připomenout, že veřejné zakázky z ledna roku 2014, se tehdy účastnilo 13 firem a předmětem byla dodávka balistických vest modulárních v počtu 2291 kusů.

Kupní cena byla 68 milionů korun s termínem dodání ve dvou etapách do konce listopadu 2015. Přesto, že proběhly kontrolní a vojskové zkoušky, nastaly problémy mezi dodavatelem vest a Úřadem pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti, který přerušil dozorovou činnost při výrobě neprůstřelných vest v podniku. Nechci

Nechci tady konkrétně posuzovat příčiny nedodání vest našim vojákům, protože tuto kauzu opakovaně řešil příslušný podvýbor, ale je nutno dodat, že prodlení v nedodání vest vedlo představitele MO k pořízení 1000 kusů nosičů panelů US-SPCS Magnum od amerického výrobce, a to za 52 milionů korun. Problémem tohoto nákupu není pouze cena, ale i nedostatečná kvalita vest, protože nesplňují všechny technické požadavky armády. nehledě na skutečnost, že tyto nakupované vesty nemusí projít příslušnými zkouškami v naší armádě.

Nákup dalších 5500 kusů vest pro armádu a Vojenskou policii proběhl na základě nového výběrového řízení, které vyhrála česká firma Argun za cenu 210 milionů korun s termínem dodávky do konce listopadu 2017 a do konce září 2020.

Příklad této akvizice ukazuje na systémové selhání akvizičního procesu, a to od zadání technických podmínek, přes zpochybňování vševojskových zkoušek, po zrušení dozoru a neschopnosti MO vyřešit problémy v potřebném časovém horizontu. A je otázkou soudní dohry či mimosoudního vyrovnání mezi ministerstvem a ČZ, a.s. A také došetření celého případu Výborem pro obranu, kterému se nelíbí celý proces nákupu, protože ukazuje na nepřehlednost a nezodpovědnost zainteresovaných. Dokonce se vyskytují obavy z účelově vyvolané slepé uličky a likvidaci možného „nového“ dodavatele balistické ochrany jednotlivce. A je také možné, že dohru nezvládnuté akvizice budou mít orgány činné v trestním řízení či šetření Vojenské policie.

 

Ing. Antonín Seďa

  • Člen Poslaneckého klubu
  • poslanec PS PČR