9.1.2013 - Za amnestie nese plnou politickou odpovědnost Nečasova vláda

9.1.2013 - Za amnestie nese plnou politickou odpovědnost Nečasova vláda