58.zasedání Parlamentního shromáždění NATO v Praze

58.zasedání Parlamentního shromáždění NATO v Praze

13.11.2012 Ve dnech 10. až 12.11.2012 se konalo již 58. zasedání PS NATO. Po téměř deseti letech od historického summitu, na kterém bylo přijato za členy NATO sedum zemí. Jelikož české sdělovací prostředky využily možnosti informovat širokou veřejnost o základních cílech zasedání, soustředím se pouze na několik bodů jednání.

V sobotu jsem se účastnil na Výboru pro obranu a bezpečnost vystoupení ministra obrany ČR a NGŠ P.Pavla, kteří zdůraznili priority naší armády a náš příspěvek v probíhajících operacích. Odpoledně jsem ve výboru pro ekonomiku a bezpečnost získal informace o postupu výstavby hospodářství v zemích středomoří a severní Afriky, nové příležitosti v Arktice s možnými dopady na životní prostředí, pan U.K.Beckmeyer hovořil o Arabském jaru a jeho vlivi na ekonomiku a změny ve společnosti. Pro mne nejzajímavějším bodem rpogramu bylo vystoupení B.Schreera na téma Přístup k přechodnému období v Afghánistánu po roce 2014. Ve vystoupení zástupce amerického kongresu M.Turnera zazněly obavy kolem snižování obranných rozpočtů evropských zemí NATO.

V neděli na mém domovském Výboru pro vědu a technologie pan plk.V.Osvald přednesl příspěvek o JCBRN Defence COE ve Vyškově (Centrum of excellence pro obranu proti chemickým, biologickým, radiologickým a jaderným zbraním). Toto centrum se zaměřuje nejen na vojenské, ale zejména na civilní ochranu obyvatelstva a na likvidaci následků použítí těchto zbraní. ČR má v současné době jeden prapor CBRN Defence, určený i pro potřeby NATO podle čl.5 Washingtonské smlouvy.

Odpoledne jsem opět zasedal ve Výboru pro obranu a bezpečnost nad tématem Afghánistán: do roku 2014 a poté, včetně přijetí rezoluce k zajištění transformace této země po ukončení mise ISAF.

V pondělí proběhlo výroční zasedání, na kterém v úvodu vystoupili odcházející prezident PS NATO K.A.Lamers, předseda Senátu PČR, předsedkyně PS PČR a premiér české vlády. Velmi zajímavé bylo vystoupení a následná diskuse s generálním tajemníkem NATO panem A.F.Rasmussenem. Jako hosté vystoupili prezident černé Hory F.Vujanovič, předseda parlamentu Bosny a Hercegoviny B.Ljubič, prezident Gruzie M.Saakashvili a prezident FYROM N.Gruevski.

Zasedání zvolilo nové vedení PS NATO v čele s prezidentem Hughem Bayleyem a přijalo sedum rezolucí, které připravily jednolivé výbory tohoto shromáždění.

Základními tématy proběhlého 58.zasedání PS NATO byla transformace aliance na inteligentní, kooperující a skromější organizaci, která z důvodu klesajících výdajů na obranu posílí užší vzájemnou spolupráci. Prostě se vrátí ke kořenům Washingtonské smlouvy. V budoucnu poroste také význam partnerských vztahů mezi členy i nečleny NATO. A.F.Rasmussen varoval před tím, aby se z krize ekonomické nestala krize bezpečnostní.

Druhým tématem byl Afghánistán, jeho transformační období a zejména období po ukončení mise ISAF v roce 2014 do roku 2024. Byla zdůrazněna nutnost financování afghánských bezpečnostních sil (ANA, ANP) a pomoc při jejich výcviku, rozvoj hospodářství ve spolupráci s mezinárodním společenstvím, okolními zeměmi, ale i s Ruskem,Čínou a Indií.

Hovoří se o nutných změnách a dopadech ukončení operace ISAF na jednotlivé armády členských zemí NATO a o změnách priorit směrem k obraně vlastního území i celé Evropy.

 

Ing. Antonín Seďa

  • Člen Poslaneckého klubu