50. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky

50. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky

21.03.2017 Dnešní 50. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky bylo velmi významné. Potěšením mi bylo, že tentokrát jsem se jednání zúčastnila v delegaci premiéra Bohuslava Sobotky. Ten ve svém projevu mimo sdělení podpory české vědě a vize, jak dál, nejen v této oblasti, mimo jiné řekl, že je potřeba do veřejného prostoru vrátit racionalitu.

V tom má věda a vědci a vědkyně a spolupráce s veřejnou sférou nezastupitelnou úlohu. Proto se také stát nemůže vzdát úlohy podporovat vědu, výzkum a inovace významně z veřejných zdrojů. O to se vždycky snažil a za tím stojí i do budoucna.

Osobně jsem ráda, že jsem měla možnost spolupracovat po celých osm let jeho funkčního období s již končícím předsedou AV prof. Drahošem. Snad jsem i přispěla k zajímavé spolupráci této největší vědecké instituce v ČR se Senátem Parlamentu ČR a nově i s Úřadem vlády. Prof. Drahošovi jsem i já poděkovala za vše, co pro českou vědu i Akademii vybojoval a udělal a popřála mu hodně úspěchů do budoucna. To jsem ze srdce popřála i nové paní předsedkyni prof. Evě Zažímalové.

Akademický sněm pak zvolil novou Akademickou a vědeckou radu. Všem nově zvoleným gratuluji.

Těším se na další spolupráci při tvorbě podmínek k podpoře rozvíjení toho nejcennějšího, co máme - tvořivosti skvělých lidí.

Fotogalerie:

 

PaedDr. Alena Gajdůšková