5 kroků ČSSD pro zlepšení základního vzdělávání v ČR

5 kroků ČSSD pro zlepšení základního vzdělávání v ČR

18.02.2013 Sociální demokracie považuje kvalitní systém základního vzdělávání za jednu z klíčových priorit pro úspěšné fungování oblasti školství. Jsme přesvědčeni o tom, že dobře nastavená pravidla na základních školách jsou předstupněm úspěšného rozvoje dětí v dalším studiu a také efektivní cestou, jak zvýšit vzdělanost a konkurenceschopnost v ČR.

Sociální demokracie považuje dosavadní práci vlády Petra Nečase v rozvoji a podpoře základního vzdělávání v ČR za nedostatečnou. Ministerstvo školství není schopno dlouhodobě jasně definovat strategii rozvoje v této oblasti a poškozuje tím samotné základy, na nichž české školství stojí. 

Sociální demokracie se ve své dlouhodobé koncepci vzdělávání, nazvané „Kvalitní vzdělávání dostupné všem“, zaměřuje na modernizaci a kvalitní vybavení základních škol, na úpravu Rámcových vzdělávacích programů a posílení matematiky či jazyků, na financování formou evropských dotací a zamezení plýtvání peněz v rámci resortu za nesmyslné či předražené projekty. Prosazujeme moderní cestu, inspirovanou úspěšnými zeměmi typu Finska či Švédska.

ČSSD proto dnes představila pět základních kroků, které chce v případě, že bude mít po příštích volbách do Poslanecké sněmovny vládní odpovědnost, v oblasti základního vzdělávání prosazovat:

  1. ČSSD pro, aby byl poslední rok v mateřské školce povinný a plně hrazen státem
  2. ČSSD pro nástup dětí do 1.třídy základní školy od 7 let                             
  3. ČSSD proti plošnému rušení praktických škol
  4. ČSSD pro znovuzavedení pracovního a technického vyučování od první třídy ZŠ
  5. ČSSD proti domácímu vyučování na druhém stupni ZŠ 

Sociální demokracie je přesvědčena, že je nutné začít skutečně realizovat změny, které obrátí negativní trend v českém školství.  Opakovaně proto nabízíme současnému ministrovi školství Petru Fialovi společné jednání o koncepci ČSSD a cílech, které je nutné pro úspěšnou nápravu v oblasti základního vzdělávání přijmout.

 

PhDr. Marcel Chládek MBA

  • Stínový ministr školství,
  • m. sen. klubu ČSSD