4. zasedání Ústředního výkonného výboru

4. zasedání Ústředního výkonného výboru

Ústřední výkonný výbor ČSSD dnes schválil podkladový materiál pro nový střednědobý program. Tím jsou reformní návrhy ČSSD pro oblasti zdravotnictví, boj s korupcí, daní a důchodů.

Ústřední výkonný výbor ČSSD dnes schválil podkladový materiál pro nový střednědobý program. Tím jsou reformní návrhy ČSSD pro oblasti zdravotnictví, boj s korupcí, daní a důchodů.

„Sociální demokracie přichází s novým stylem politiky a  komunikace s širokou i odbornou veřejností. Nechceme, aby program vznikal pouze na stranické půdě, ale byl výsledkem širších debat. Tento střednědobý program je  výsledkem turné, které ČSSD uskutečnila po celé republice. Na něj chceme navázat a dále jej rozvíjet i v příštím roce,samozřejmě s akcentem na krajské volby“ uvedl statutární místopředseda ČSSD Michal Hašek

Reforma zdravotnictví ČSSD počítá se snížením počtu zdravotních pojišťoven a rušení regulačních poplatků. Sociální demokracie zruší poplatek za  návštěvu lékaře, za recept a návštěvu lékařské pohotovosti. Součástí reformy je  i urychlení modernizace nemocnic, podpora preventivních vyšetření a zavedení objektivního systému porovnání kvality zdravotní péče.

Sociální demokracie chce zvýšit účinnost boje s korupcí. K tomuto cíli budou směřovat klíčová opatření, mezi která patří zpřesnění a zpřísnění zákona o trestněprávní odpovědnosti právnických osob, zavedení „rodného listu“ pro každou veřejnou zakázku, zprůhlednění systému financování politických stran a příslušnými zákony upravit lobbing a majetková přiznáni. Majetek nedoložený řádnými příjmy bude zdaněn speciální daní ve výši 76 %. V neposlední v řadě návrhů je i zrušení akcií na doručitele.

Daňová politika ČSSD bude zaměřena hlavně na stabilizaci veřejných financí. Tohoto cíle bude dosaženo například zvýšením složené daňové kvóty alespoň na úroveň 36 %. Sociální demokracie trvá na spravedlivém rozložení daňového břemene - zruší tzv. „super hrubou mzdu“ a obnoví progresivní zdanění fyzických osob. ČSSD bude na  úrovni EU podporovat omezení daňových rájů a sdílení informací mezi úřady v EU tak, aby se zmenšil prostor pro daňové podvody. Sociální demokracie počítá s návratem snížené sazby DPH pro potraviny, léky, noviny a knihy, zdaněním hazardu ve výši 21 %, zavedením dvojí sazby majetkové daně (nad 10 milionů) a  zdaněním finančních transakcí na úrovni EU.

Penzijní reforma v podání sociální demokracie je postavena na  stabilizaci veřejného, průběžně financovaného pilíře z veřejných zdrojů. ČSSD se  zasadí o postupné zpružnění podmínek odchodu do důchodu. Reformou projde i  dobrovolné soukromé důchodové spoření a doplňkové penzijní spoření. Sociální demokracie chce sloučit oba dobrovolné systémy spoření do jednoho se státním příspěvkem, který bude zvýšen i pro nízkopříjmové skupiny obyvatel.  ČSSD chce propojit důchodové reformy s dalšími součástmi sociálního systému. Prioritou bude důsledně a funkčně provázat důchodový systém s finanční a institucionální podporou osob pečujících o nezaopatřené děti.

Reformní návrhy ČSSD byly podrobeny široké veřejné i  vnitrostranické diskusi a výsledky této diskuse ovlivnily jejich finální podobu. V tomto stylu komunikace chce ČSSD i nadále pokračovat.

Reformní návrhy ČSSD: https://www.cssd.cz/program/reformni-navrhy-cssd/

 

Přímá volba prezidenta a evropský summit

Na 4. zasedání ÚVV ČSSD byly projednány i postoje k přímé volbě prezidenta.

„Pro sociální demokracii je otázka přímé volby prezidenta jednou z dlouhodobých programových priorit, kterou prosazujeme už od roku 1992. Jsme připraveni udělat vše pro to, aby prošla v následujících týdnech oběma komorami parlamentu a v roce 2013 si občané České republiky vybírali hlavu státu přímo,“ uvedl statutární místopředseda ČSSD Michal Hašek k přímé volbě prezidenta.

„Sociální demokracie stále trvá na trestní odpovědnosti prezidenta po skončení mandátu, prezident by bez souhlasu ministra spravedlnosti nebo premiéra neměl zastavovat trestní řízení a neměl by sám vybírat členy bankovní rady,“ uvedl předseda poslaneckého klubu ČSSD Jeroným Tejc.

„Návrh na přímou volbu prezidenta podpoří většina našeho klubu. Dá se očekávat, že návrh na přímou volbu Senátem projde“ uvedl předseda Senátu Milan Štěch.

„Jsme přesvědčení, že je chybou nechat vzdalovat Českou republiku od hlavního proudu Evropské unie. Česká republika by měla být v otázkách eurozóny aktivnější,  i když u nás ještě euro fakticky zavedeno není. My sami osobě nedokážeme bojovat s globální krizí. Máme tady jednotný evropský trh a je jasné že ekonomickou krizi sami nezdoláme. Musíme být součástí většího celku a je špatně, když se Vláda pod vedením premiéra Nečase z tohoto procesu sama vyšachovává ,“ uvedl statutární místopředseda ČSSD Michal Hašek k evropskému summitu.

 

Tiskové oddělení ČSSD

www.cssd.cz