Hejtmani podpořili v prezidentské volbě Miloše Zemana a jednali s ministry Fialou a Jankovským

Hejtmani podpořili v prezidentské volbě Miloše Zemana a jednali s ministry Fialou a Jankovským

18.01.2013 První jednání Asociace krajů České republiky v roce 2013 mělo na programu dva hlavní body. Prvním jsou aktuální problémy a budoucnost regionálního školství, které hejtmani projednávali s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Petrem Fialou. Druhým bodem pak byla otázka regionálních operačních programů evropských fondů a další budoucnosti financování strategie regionálního rozvoje, kterou hejtmani diskutovali s minstrem pro místní rozvoj Kamilem Jankovským. Hned v úvodu svého dnešního jednání pak Rada Asociace krajů přijala usnesení týkající se nadcházejícího druhého kola prezidentské volby.

„Rada AKČR vnímá přímou volbu hlavy státu jako zásadní politickou událost, která svým výsledkem významně ovlivní život občanů všech regionů ČR. Kraje proto cítí potřebu se vyjádřit před 2. kolem prezidentské volby. Na dnešním jednání jsme se proto usnesli, že Asociace krajů ČR a drtivá většina hejtmanů ČR podporuje ve druhém kole přímé volby prezidenta ČR Ing. Miloše Zemana a vyzývá občany ČR, aby mu dali svůj hlas,“ vysvětlil předseda Asociace krajů České republiky a hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.

Dále AKČR ve svém usnesení připomíná, že to byl právě M. Zeman a jeho vláda, kdo prosadil faktické zřízení krajské samosprávy v ČR v roce 2000 a tím umožnil, aby se řada významných veřejných kompetencí a služeb, které ovlivňují každodenní život občanů, řídila z regionální úrovně. Naplnil tak Ústavu ČR, přijatou v roce 1993.

Podporou hejtmanů naopak nemá Karel Schwarzenberg, který jako 1. místopředseda vlády ČR nese spoluodpovědnost za řadu negativních kroků současné vlády proti regionům ČR a také podfinancování veřejných služeb krajů ze státního rozpočtu, trvalými škrty, zejména:

  • financování sociálních služeb
  • financování regionálního zdravotnictví
  • škrty v kofinancování projektů z fondu EU v krajích ze strany vlády
  • nerespektování Memoranda o financování regionální železniční dopravy a jeho zpochybnění Nečasovou vládou
  • snížení podílů krajů na rozdělení výnosu daní
  • škrty v oblasti financování služeb IZS, zejména u Hasičského záchranného sboru ČR a Policie ČR

„Hejtmani jsou také znepokojeni výroky Karla Schwarzenberga jako vicepremiéra o neplatnosti Benešových dekretů, jejichž zpochybňování z úst prezidentského kandidáta považujeme za zcela nepřijatelné,“ dodal Michal Hašek.

Při jednání s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy se pak hejtmani s ministrem shodli na společném postupu při formulování strategie dalšího rozvoje regionálního školství. Počátkem února zahájí práci společná pracovní skupina, která bude na vytváření nových pravidel financování regionálního školství spolupracovat.

„Vzdělanost je společným zájmem regionů i centrální vlády. Proto pevně věřím, že najdeme společně přijatelný model fungování regionálního školství, který překlene vícero volebních období. Mezi naše další priority pak určitě patří zvyšování spolupráce při čerpání evropských prostředků v rámci programu vědy a výzkumu, kdy je pro nás klíčovou oblastí přenos výsledků tohoto programu na regionální úroveň a vytváření nových pracovních míst a příležitostí.“ komentoval jednání s ministrem školství Michal Hašek.

Hejtmani také upozornili na klesající platy ve školství a problematiku financování sportu. Ve spolupráci s MŠMT chtějí prosazovat vícesložkové a transparentní financování. Posledním bodem jednání pak byla podpora a rozvoj odborného a regionálního školství.

Při jednání s ministrem pro místní rozvoj Kamilem Jankovským pak bylo hlavním tématem čerpání evropských fondů, a to jak za stávajícího účetního období, tak i toho následujícího. Prioritou krajů je v posledních měsících aktuálního rozpočtového období EU maximalizovat čerpání evropských prostředků.

„Opět jsme panu ministrovi nabídli spolupráci při čerpání zbývajících prostředků z fondů EU prostřednictvím úspěšných Regionálních operačních programů. V této souvislosti bude Rada AKČR iniciovat schůzku s předsedou vlády a představiteli ministerstva financí a pro místní rozvoj, kde bychom chtěli dohodnout relokaci prostředků, u kterých hrozí propadnutí, na výstavbu a rekonstrukce dopravní infrastruktury v regionech. Nechceme do Bruselu vracet ani Euro zbytečně, pokud je zde možnost, aby tyto prostředky prospěly naší zemi,“ shrnul jednání předseda Asociace krajů Michal Hašek.

 

JUDr. Michal Hašek

  • Statutární místopředseda ČSSD, hejtman
  • Stínový ministr zemědělství a venkova