10 důvodů ČSSD proti církevním restitucím

10 důvodů ČSSD proti církevním restitucím

13.6.2012 Sociální demokracie zásadně odmítá návrh vlády Petra Nečase na majetkové vyrovnání s církvemi prosazovaný i přes zásadní odpor většiny občanů ČR a bez elementární dohody s opozicí, a to pro jeho nespravedlnost, nekoncepčnost a vysoká rizika, která představuje pro stát.

 

Vydání majetku za více než 80 miliard korun a úhradu finanční kompenzace v hodnotě 60 miliard korun považujeme v současné složité ekonomické situaci za zcela nepřiměřené a hrubě poškozující naši zemi.

 

Proto ČSSD říká vládnímu návrhu jasné NE!

Sociální demokracie uvádí 10 největších důvodů proti návrhu vlády P. Nečase na majetkové vyrovnání s církvemi:

  1. Umožní vydávání majetku Sudetským Němcům, zahraničním šlechtickým rodům, kolaborantům a zrádcům. Prolomí dosavadní neprolomitelnou restituční hranici, tzv. Benešovy dekrety, a zásadně změní právní postavení státu v nových soudních sporech o restituční nároky.
  2. Jednostranně a bezdůvodně zvýhodní církev před všemi ostatními skupinami restituentů. Tento přístup je nespravedlivý a způsobí mezi restituenty zásadní právní nerovnost. Stát tímto krokem poškodí statisíce občanů, vůči nimž postupoval s podstatně menší velkorysostí.
  3. Umožní, aby se největším vlastníkem nemovitého majetku v ČR stal cizí stát – Vatikán, s nímž ani dosud nemáme upraveny vzájemné vztahy.
  4. Umožní vydání majetku, jehož rozsah dosud nikdo nezná. Ani vláda Petra Nečase, který vydání v takovém rozsahu prosazuje. Reálně hrozí, že vydán bude i ten majetek, na který by církev neměla mít nárok po předchozích reformách.
  5. Mají být poskytnuty vysoké finanční náhrady i za majetek, u něhož není nepochybné vlastnictví církve prokázáno.
  6. Výše finanční kompenzace církvím je stanovena na základě značně sporných (nadhodnocených) odhadů a totálního ignorování příslušných cenových předpisů.
  7. V současné nelehké hospodářské krizi zvýší zadlužení českého státu o dalších 1,5 % HDP, a to v době propadu české ekonomiky.
  8. Změní dlouhodobě politické poměry v zemi ve prospěch katolických a konzervativních sil. Přispěje ke změně charakteru českého státu - ohrozí jeho stávající necírkevní podstatu.
  9. Ignoruje zcela skutečnost, že užití majetku a výnosů z něj bylo historicky u církví a náboženských společností vždy účelově vázáno (na pastorační, edukační, sociální a zdravotnické služby) a bylo upraveno zákonnou normou a pod dohledem státu. Tato účelová vázanost nyní zcela padne.
  10. Postihuje a zatěžuje nejvíce ty generace, které s daným problémem nemají nic společného, nezavinily ho a nijak na něm neprofitovaly (finanční náhrady se týkají dalších 30 let).

 

ČSSD prosazuje vlastní, spravedlivější řešení. Upřednostňuje financování církví z výnosu speciálního veřejnoprávního fondu, spravovaného církvemi, do něhož by byl převeden bývalý církevní majetek.

ČSSD udělá vše pro to, aby tomuto devastujícímu plánu Nečasovy vlády zabránila. Poslanci I senátoři ČSSD budou tak v Parlamentu ČR hlasovat PROTI vládnímu plánu na majetkové vyrovnání s církvemi a využijí všech možností, které se jim nabízejí.

 

Bohuslav Sobotka, předseda ČSSD