08.07.2013 Přikláním se k názoru, aby o vině či nevině Nečase rozhodl soud

08.07.2013 Přikláním se k názoru, aby o vině či nevině Nečase rozhodl soud