05.06.2013 - A.Gajdůšková: ČSSD soucítí se všemi, které postihla ničivá povodeň

05.06.2013 - A.Gajdůšková: ČSSD soucítí se všemi, které postihla ničivá povodeň