A. Seďa: Sociální demokraté podporují rodiny s dětmi

A. Seďa: Sociální demokraté podporují rodiny s dětmi

18.08.2017 Vláda pod vedením ČSSD zvýšila podporu pracujících rodin s dětmi. Opakovaně zvýšila daňové slevy, které zvyšují čistý měsíční příjem zaměstnance. Rodinná politika je prioritou i z hlediska řešení problému stárnutí naší populace.

V tomto roce jsme zvýšili daňové slevy na druhé a třetí vyživované dítě o 200 Kč, resp. 300 Kč. Celkově sleva na druhé dítě dosahuje 19 404 Kč ročně a na třetího a dalšího potomka na 24 204 Kč ročně. Od roku 2018 vláda prosadila zvýšení dětských přídavků pro pracující rodiny o 300 Kč, zvýší se i daňová sleva na první dítě. Zároveň zvyšujeme i výdaje na vzdělání, a to z 85,2 miliard v roce 2013 na 103,6 miliard v tomto roce. Pomáháme rovněž obcím a městům zvyšovat kapacitu mateřských a základních škol a zlepšovat postavení učitelů i nepedagogických pracovníků.

Sociální demokraté si uvědomují, že narození dítěte představuje velkou změnu pro každou rodinu. Proto zavedeme všeobecné porodné, a porodné na dítě zvýšíme na 15 000 Kč. Celková finanční i nefinanční podpora rodin s dětmi musí být taková, aby pořízení dětí nevedlo k výraznému poklesu životní úrovně rodiny. Prosadíme rozšíření dětských přídavků na rodiny s průměrným příjmem do 3,5 násobku životního minima. Pracující rodiče budou mít navíc nárok na dětské přídavky o 300 Kč vyšší.

Navýšíme rodičovský příspěvek na 300 tisíc Kč a zavedeme novomanželské půjčky až do výše 300 000 Kč. Budeme pokračovat v podpoře vzdělávání a prosadíme, aby veřejné základní školství bylo pro rodiče a děti bezplatné, včetně volnočasových aktivit. Zaručíme širokou dostupnost veřejných škol a prodloužíme provozní dobu mateřských škol a školních družin. Chceme, aby se škola stala bezpečným místem, kde mohou děti aktivně trávit čas.

 

Ing. Antonín Seďa

  • místopředsedy poslaneckého klubu sociální demokracie
  • člen Poslaneckého klubu klubu sociální demokracie
  • poslanec PS PČR Zlínského kraje