Volební program MO Zlín

08.09.2014 11:59

Změňme společně Zlín k lepšímu. Co chceme?

Otevřená radnice a transparentní hospodaření

 • změníme územní plán města ve prospěch vzniku nových pracovních míst: nikdy však nepůjdeme na ruku developerům a lobbistům
 • chceme veřejné projednávání velkých investičních projektů: neopakujme kauzu podchod
 • prosadíme spravedlivé investice do všech místních částí
 • zajistíme transparentní hospodaření s městskými finančními prostředky

Efektivní a dostupné veřejné služby

 • vyjednáme návrat pobočky České pošty na náměstí Míru
 • plánujeme rozšířit služby v městských lázních o relaxační a zážitkové zóny
 • nedopustíme další privatizaci městských společností

Prosperující ekonomika a strategický rozvoj města

 • ve spolupráci s vládou ČSSD vytvoříme vhodné podmínky pro příchod investorů a vznik nových pracovních míst
 • zvýšíme efektivitu i objem evropských dotací čerpaných na rozvoj města
 • společně s vládou ČSSD budeme prosazovat urychlenou dostavbu R49

Moderní a ohleduplná dopravní infrastruktura

 • prosadíme projekt výstavby cyklostezky z Jižních Svahů do centra města
 • budeme prosazovat zrušení nočních jízd nákladních vlaků
 • po vzoru Vídně prověříme možnost výrazného snížení ceny dlouhodobých kartiček na MHD
 • zvýšíme frekvenci nočních spojů MHD: není nutné platit za taxislužbu

Dostupné a spravedlivé sociální služby pro všechny

 • sociální služby zastřešíme jednotným informačním centrem 
 • zajistíme dostupné sociální bydlení pro seniory, sociálně slabé i handicapované
 • podpoříme neziskové organizace při jejich činnosti a získávání evropských dotací
 • prosadíme zvýšení kapacity domovů pro seniory

Školství a volnočasové aktivity vstřícné dětem i rodičům

 • prodloužíme otevírací dobu a navýšíme kapacitu ve vybraných mateřských školách
 • vytvoříme systém finančních příspěvků na kroužky a volnočasové aktivity nízkopříjmových rodin a svobodných maminek
 • podpoříme projekt zdravých svačinek do základních škol
 • upřednostníme podporu sportovních aktivit dětí a mládeže před profesionálním sportem

Dosažitelné a moderní bydlení

 • podpoříme vlastníky baťovských domků v památkové zóně formou dotací a půjček na nezbytné rekonstrukce
 • prosadíme bezúročné půjčky z fondu rozvoje bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel
 • zvýšíme počet parkovacích míst v centru města a na sídlištích
 • s využitím evropských dotací podpoříme sociální bydlení 
 • nastavíme transparentní a spravedlivý systém přidělování městských bytů

Moderní a pulsující centrum města

 • chceme udržet náměstí Míru jako přirozené a živé centrum města
 • odmítáme účelový vznik druhého centra města v Baťově areálu
 • prosadíme komplexní revitalizaci centra města zahrnující náměstí Míru, tržiště Pod Kaštany, Sad Svobody a okolí
 • budeme podporovat aktivity pouličních umělců a moderní formy umění ve veřejném prostoru

Bezpečné město a rozvíjející se městská policie

 • zavedeme nový způsob práce městské policie podle principu: méně restrikce, více prevence
 • prosadíme důslednou regulaci hazardu nad rámec platné vyhlášky
 • zavedeme právo každého občana znát svého strážníka

Udržitelné životní prostředí

 • u veřejných zakázek města a jeho organizací budeme preferovat ekologicky šetrné výrobky a služby 
 • odmítáme neodůvodněnou zástavbu zelených ploch, zejména v centru města
 • chceme snížit energetickou náročnost veřejných budov: zateplování, výměna oken, solární energie